Joan Soler-Adillon || Processing + Arduino

mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

PROCESSING I ARDUINO: TALLER A CAMON

Exemples corresponents al taller realitzat al centre CAMON d'Alacant per Quelic Berga, Daniel Garcia i Joan Soler-Adillon. Aquests exemples són pensats per ser un punt de partida del taller. Són exemples exclusivament de Processing, i per tant no inclouen cap connexió encara amb Arduino. Es tracta de d'una versió (Pong) i una versió simplificada (Space Invaders) de dos dels jocs d'ordinador clàssics.

cartell

EXEMPLES DIJOUS:

EXEMPLES DIVENDRES:

 

Alguns exemples de processing:

 

Links:

 

Bibliografia:

  • Daniel Shiffman, Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation, and Interaction, Morgan Kaufmann, 2008
  • Casey Reas and Ben Fry, Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, MIT Press, 2007
  • Ira Greenberg, Processing: Creative Codind and Computational Art (Foundation), Friends of Ed. 2007
  • Tom Igoe, Making Things Talk, O'Reilly, 2007