Joan Soler-Adillon || Tutorial de Processing

Despatx 52.803 (Campus de la comunicació, UPF) || 93 542 1238
mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Processing al VIT || Pràctica 1: Hello world gràfic

 

Adquirir un domini bàsic de les funcions de dibuix en processing.


Pràctica

Reprodueix els dibuixos següents (fidelment en el cas dels tres primers):

a) La "x":

linies1

b) "X" i creu:

linies2

c) Diana de Gales:

cercles

d) Finestres:

quadres

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------

Your browser does not support the canvas tag.