Joan Soler-Adillon || Tutorial de Processing

Despatx 52.803 (Campus de la comunicació, UPF) || 93 542 1238
mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Processing al VIT || Pràctica 5: Números aleatoris

Utilitza random i la funció mousePressed() per tal que, al clicar a la pantalla, la bola canviï de posició a allí on hi ha el cursor i canvii de color i velocitat aleatòriament.

Your browser does not support the canvas tag.

Experimenta amb pmouseX i pmouseY i la funció mouseReleased() per fer que la bola prengui com a velocitat inicial la velocitat a què s'està movent el ratolí a l'hora de deixar anar el botó de clicar.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Your browser does not support the canvas tag.