Joan Soler-Adillon || Tutorial de Processing

Despatx 52.803 (Campus de la comunicació, UPF) || 93 542 1238
mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Processing al VIT || Pràctica 6: Bucles

 


Pràctica

Utilitza el for loop per replicar el que segueix:

Primer quatre d'estàtics:

ex1 ex2
ex3 ex4

Your browser does not support the canvas tag.

Your browser does not support the canvas tag.

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------

Your browser does not support the canvas tag.