Joan Soler-Adillon || Tutorial de Processing

Despatx 52.803 (Campus de la comunicació, UPF) || 93 542 1238
mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Processing al VIT || Pràctica 8: Funcions

 

Modifica el codi font de l'exemple següent per tal que dins el draw hi hagi només el codi següent:

actualitzaPosicions();
comptaRebots();
dibuixaBola();

 

 

Your browser does not support the canvas tag.

Source code (codi font): comptador

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Your browser does not support the canvas tag.